Vad är en Digital Låssmed®?

Det är en säkerhetsexpert som är specialist på digital lås- och passerteknik. Anpassad för både dagens och framtidens krav på digitalisering.
Ring så berättar vi mer 010 – 768 12 00

Digital låsteknik.

Digitala produkter och lösningar ökar säkerheten, ger större kontroll och spar på miljön. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt. Anpassa din flerbostad med framtida digitala krav.

Tiden för krångel med borttappade nycklar,
kostsamma låsbyten och tidsödande administration
är förbi. Framtidens access- och låssystem är digitala.

Hitta din Digitala Låssmed®

Genom att välja en Digital Låssmed för alla säkerhets-, lås- och passerärenden får du en kompetent partner med både traditionell låskunskap och hög digital kompetens.

Låsportalen

Låsportalen är plattformen som ger dig full kontroll på dina dörrmiljöer. Med BankID som identifiering kan du spärra och beställa nycklar, skapa service- och supportärenden. Var du vill. När du vill. På datorn, mobilen eller surfplattan.

Digitala produkter

Inga problem är omöjliga att lösa. Tvärtom, med digital låsteknik är allt möjligt. Ta kontroll över alla dina utrymmen, skapa bekvämlighet, säkerhet och gör vardagen lite enklare. En Digital Låssmed hjälper dig med en anpassad och framtidssäkrad lösning.

Digitala Låssmeder

Digitaliseringen av Sveriges låssmeder har bara börjat. Under 2021 kommer många fler låssmeder över hela Sveriges utbildas för kvalitetssäkringen och konceptet Digital Låssmed®.
Följ med oss på digitaliseringsresan!