Att byta lås från mekaniskt till digitalt. Din Steg-för-steg-guide.

Digitala lås är enkla att installera, men det är arbetet med att bygga systemet och servicen efter installation som är avgörande för låssystemets hållbarhet och långsiktiga säkerhetsnivå.

1.

Planering

Tack för visat förtroende!
Med Digital Låssmed får du en egen projektledare som kommer vara din kontaktperson hela vägen.

2.

Förberedelser

Nu börjar din Digitala Låssmed förbereda ert system. Med ett konto i Låsportalen samlas all nödvändig information om projektet.

3.

Uppstartmöte

Hela projektet gås igenom. Från driftsättningsrutiner, system, behörigheter, utrymmen samt Låsportalens funktioner.

4.

Löpande projektledning

Nu kan du luta dig tillbaka, Digital Låssmed tar hand om jobbet. Givetvis uppdateras du löpande och alla dokument, signeringar m.m samlas i Låsportalen.

5.

Programmering 

Behörigheter, dörrar och utrymmen läggs upp i en logisk och lättarbetad struktur och programmering av lås och nycklar påbörjas.

6.

Dokument och utbildning

Informationsblad om låssystem och webbformulär tas fram av i samarbete med dig. Kommande utbildningsdatum planeras.

7.

Nyckelutdelning

Ditt nya låssystem börjar nu ta form. Det är dags för nyckelutdelning. Digital Låssmed informerar de boende och ger möjlighet att beställa extranycklar via ett webbformulär.

8.

Installation

Installationen genomförs av erfarna låstekniker och kan ta från någon dag till någon vecka beroende på systemstorlek. Med stadig dialog och löpande statusrapporter avslutas installation med klartecken

9.

Överlämning

Ert nya digitala låssystem nu färdigt och ni är klara för att sköta låssystemet själva. Men en Digital Låssmed är med hela vägen, så arbetet slutar inte här. Mer utbildning? Eller slippa all nyckelhantering?

10.

Förvaltning

En Digital Låssmed kan förvaltning och vet att med rätt underhåll blir driftkostnaderna lägre och produktcykeln längre. Service och support hanteras enkelt i Låsportalen med full översikt och historik. 

11.

Årliga kontroller

Oavsett typ av serviceavtal vill en Digital Låssmed alltid försäkra sig om att du får ut det mesta av ditt låssystem. Genom en årlig revision hålls systemet uppdaterat, säkert och intakt.

Tack!

Har du några frågor eller funderingar? Vi finns alltid tillgängliga, oavsett om du är kund eller ej.

Hör gärna av dig!