digitala säkerhetstekniken
digitala säkerhetstekniken

Det dyker hela tiden upp nyheter som talar om den nyckelfria fastigheten med den senaste låstekniken. Många av dessa erbjudanden går ut på att hela låssystemet behöver bytas ut. Det finns dock sätt att ta del av den digitala tekniken utan att behöva byta låssystem. Detta gäller både mekaniska och digitala låssystem, oavsett varumärke.

Att installera ett nytt låssystem är en stor investering för en bostadsrättsförening. Det finns dock sätt för alla bostadsrättsföreningar att digitalisera hanteringen av låssystemet – oavsett ålder på system eller varumärke. Genom att läsa in låssystemet i den digitala plattformen Låsportalen kan man hantera och få kontroll på både allmänna- och lägenhetsnycklar. Beroende på vilket låssystem som föreningen har idag kan också enklare uppgifter, såsom beställning och spärrning av lägenhetsnycklar skötas smidigt och säkert direkt av den boende själv.
I Låsportalen kan även alla slags dokument som rör fastigheten läggas in; såsom planritningar, nyckelkvittenser, serviceprotokoll mm. Man kan också lägga in ärenden och få full insyn och uppföljning av de uppdrag som din låssmed utför på plats.