Ta med låssmeden
dit det passar dig
.

Ta med låssmeden
dit det passar dig
.

Låssmeden blir digital.

Med en Digital Låssmed® får du en lokalt förankrad säkerhetsexpert som är specialist på digitala dörrlösningar. Anpassade för både dagens och framtidens krav på digitalisering.

Låssmeden blir digital.

Med en Digital Låssmed® får du en lokalt förankrad säkerhetsexpert som är specialiserad på digitala dörrlösningar. Anpassade för både dagens och framtidens krav på digitalisering.

Dörröppning på distans

Digitala låssytem

Boka tvättid

Digital fastighet

Den digitala fastigheten.

Öppna för matleveransen, låt brevbäraren lägga posten på köksbordet, släpp in svärmor, boka tvättstugan eller låt grannarna vattna krukväxterna. Möjligheterna är oändliga och ingenting är omöjligt. Den digitala låstekniken är fantastisk – när den används på rätt sätt.

Välj en lösning som är tillräcklig öppen och flexibel för att enkelt kunna anpassas för framtida lösningar och produkter. Slutna system kan innebära stora ingrepp och dyra nyinvesteringar! Den digitala utvecklingen går snabbt! Våra vanor och förväntningar också!

Nyckelhantering

Digitala låssytem

Boka tvättid

Den Digitala Fastigheten

Den digitala
fastigheten .

Öppna för matleveransen, låt brevbäraren lägga posten på köksbordet, släpp in svärmor eller låt grannarna vattna krukväxterna
– allt kan du göra på distans.

Tiden för krångel med borttappade nycklar, kostsamma låsbyten och tidsödande administration är förbi. Framtidens access- och låssystem är digitala.

Tiden för borttappade nycklar, kostsamma låsbyten och tidsödande administration är förbi. Framtidens access- och låssystem är digitalt.

Hitta din Digital Låssmed®

Genom att välja en Digital Låssmed för alla säkerhet-, lås- och passerärenden får du en kompetent partner med både traditionell låskunskap och hög digital kompetens.

Låsportalen

Låsportalen är plattformen som ger dig full kontroll på dina dörrmiljöer. Med BankID som identifiering kan du spärra och beställa nycklar, skapa service- och supportärenden. Var du vill. När du vill. På datorn, mobilen eller surfplattan.

Digitalisera dina utrymmen

Inga problem är omöjliga att lösa. Tvärtom, med digital låsteknik är allt möjligt. Ta kontroll över alla dina utrymmen, skapa bekvämlighet, säkerhet och gör vardagen lite enklare. En Digital Låssmed hjälper dig med en anpassad och framtidssäkrad lösning.

Hitta din Digital Låssmed®

Genom att välja en och samma säkerhetspartner för alla säkerhet-, lås- och passerärenden får du en partner som har traditionell låssmedutbildning och hög kompetens inom framtidens digitala lås.

Låsportalen

Låsportalen är plattformen som ger dig full kontroll på dina dörrmiljöer. Efter säker identifiering med BankID hanterar du bekvämt flerbostadens lås, spärrar och beställer nycklar, hanterar service och supportärenden. vart du vill, när du vill på datorn, mobilen eller surfplattan.

Digitalisera utrymmen

Gör informationen om dina dörrmiljöer mer tillgänglig och möjliggör automatiseringen av informationsflöden. Ta kontroll på dina utrymmen och de egenskaperna de har.

Digitala Låssmeder

Digitaliseringen av Sveriges låssmeder har bara börjat. Under 2021 kommer många fler låssmeder över hela Sveriges utbildas för kvalitetssäkringen och konceptet Digital Låssmed®.
Följ med oss på digitaliseringsresan!

  

Digitala Låssmeder

Resan mot att digitalisera Sveriges låssmeder har precis börjat. 2021 har vi ett 30-tal låssmeder över hela Sveriges som står på kö för att utbildas i det arbetssätt och kvalitetsprocess som varumärket Digital Låssmed® står för. Följ med oss på digitaliseringsresan!