Vad är skillnaden på ett digitalt låssystem
Vad är skillnaden på ett digitalt låssystem

Vi har frågat två säkerhetsinstallatörer, certifierade Digital Låssmed®, vad de ser som de största likheterna och skillnaderna mellan digitala låssystem och passersystem.

Det traditionella passersystemet kräver att dörrmiljön kommunicerar via kabel (oftast) till en centralenhet. Passersystem är kompetenta system där man kan kombinera dörrmiljöns funktioner med inbrottslarm eller annan övervakning.

I samband med att ett passersystem installeras utrustas dörrarna vanligtvis med andra elektromekaniska produkter så som elslutsbleck, motorlås och dörrautomatik vilket gör att passersystem i regel blir en mer kostsam investering, säger Patrik Lindskog på Samuelsson & Partner.

Låssystem är ett sätt att styra vem som har tillträde till vilken dörr genom nyckeln. I ett traditionellt mekaniskt system gör man det genom att nyckeln är ”sågad” på ett visst sätt att passa olika låscylindrar, exempelvis till bostaden, tvättstugan och cykelrummet. Ett digitalt låssystem fungerar på samma sätt – men istället för ”sågningen” så är nyckeln programmerad till att passa i olika cylindrar. Den stora skillnaden är att med ett digitalt låssystem är det enkelt att spärra en borttappad nyckel direkt i en App och på samma sätt aktivera en ny nyckel som passar i låset direkt.

En nyckel som försvinner i ett mekaniskt låssystem betyder i allmänhet stora kostnader för att återställa säkerheten, då alla låscylindrar som den borttappade nyckeln passade till behöver läggas om samt att nya nycklar behöver delas ut. I ett digitalt låssystem är det möjligt att Digitalt spärra förlorade nycklar, utan att byta ut låscylindern eller dela ut nya nycklar. Då återupprättas säkerheten genom att spärra en borttappad nyckel samt programmera och dela ut en ny, Eric Andersson på Dala Lås.

Digitala låssystem ersätter eller konkurrerar inte med passersystem, de ersätter de mekaniska låssystemen. Passersystem och digitala låssystem kan tillsammans skapa en harmoni i fastigheten och förenkla hanteringen av behörigheter för den som administrerar det. Passersystem och låssystem är komplexa produkter och det behövs rutiner och engagemang hos både beställare och leverantör för att få en långsiktigt hållbar lösning. Ett digitalt låssystem är lite dyrare initialt än ett mekaniskt, men betydligt billigare än ett passersystem. Digitala låssystem öppnar upp för enkel nyckelhantering och större kontroll, samt minimerar behovet av att byta ut låscylindrar. Med en digital nyckelhanteringstjänst fås en smidig hantering av nycklar och behörigheter – vilket ger en god ekonomi.