Om Digital Låssmed

En del av Prosero Security Group

Digitalisering gynnar oss alla och kommer på stor front i de flesta branscher. Så även inom säkerhetsbranschen. Den nya tekniken, och tjänsterna som den möjliggör, skapar i sin tur en ökad efterfrågan på mer sofistikerade, intuitiva och framtidssäkra lösningar. Ser vi på exempelvis låssystem är det fortfarande de mekaniska låssystem som dominerar men utvecklingen pekar mot en framtid där digitala lås- och passagesystem finns överallt.

– Genom varumärket Digital Låssmed® gör Prosero Security Group en satsning och investering för att lyfta fram tjänster som är nödvändiga för digitaliseringsresan, säger John Stenman, Brand Manager för Digital Låssmed.

– En Digital Låssmed® är specialist på digitala lås- och passagelösningar – från projektering och planering till leverans, service och förvaltning, det är en kvalitetssäkrad process, fortsätter John Stenman.

Ambitionen hos Prosero Security Group är att vara ledande inom digitala accesslösningar. Med fokus på digitalisering har dotterbolaget Prosero Digital Access AB startats. Varumärket Digital Låssmed® är en del av den digitala satsningen och en av tjänsterna som Prosero Digital Access erbjuder.

Prosero Digital Access gör digitaliseringsresan möjlig. Genom att driva och utveckla unika lösningar tillsammans med fastighetsägare och användare låser Prosero Digital Access upp för fastighetsbranschens visioner.

Vår plattform Låsportalen är navet som binder samman delarna i den framtida digitala fastigheten – alltid med fokus på öppna och flexibla lösningar.

Vill du veta mer?

Kontakta John Stenman

Brand Manager 0793 400830