SSF logotyp
SSF logotyp

Visste du att bostäder är undantagna från generella regler för inbrottsskydd. Dock kan försäkringsbolagen ställa särskilda krav på låsen för att försäkringen ska täcka fullt ut vid inbrott.

Det vanligaste särskilda kravet som ett försäkringsbolag kan ställa är att låsenheten ska vara godkänd enligt SSF 3522. Det innebär att varje komponent, såsom låskista, slutbleck, cylinder och cylinderring ska vara testad och godkänd. Enligt denna klassning ska låset också kunna låsas med nyckel från insidan för att göra det svårare för en tjuv att ta sig ut via entrédörren. Om lägenhetsdörren är det enda rimliga sättet att ta sig in är det dock ganska vanligt att man godtar vred istället för nyckel på insidan. Viktigt att tänka på är att alltid låta nyckeln sitta i låset på insidan när någon är hemma då man alltid måste kunna utrymma vid behov.

Utöver ett säkert lås menar de flesta försäkringsbolagen att den kanske viktigaste säkerhetsåtgärden är att ha kontroll på nycklarna till bostaden. Inbrott som begåtts med hjälp av borttappad nyckel täcks normalt sett inte av försäkring. Vår rekommendation är att göra det så enkelt och billigt som möjligt för boende att anmäla en borttappad nyckel.

I takt med att nya digitala lås lanseras har det uppkommit behov av nya normer. För elektromekaniska och digitala lås har normen SSF 3523 tagits fram som likt SSF 3522 beskriver det mekaniska inbrottsskyddet för hela låsenheten men innehåller även krav för uppkopplade komponenter. Normen SSF 1120-1 (baserad på den harmoniserade europanormen EN 303 645) har tagits fram för IoT-produkter i hemmamiljö och kan tänkas appliceras även på uppkopplade konsumentlås som ofta kopplas upp på ett hemmanätverk. Normen innehåller bland annat krav på penetrationstester samt hantering av insamlad data. I skrivande stund har vi inte hittat några produkter som certifierats mot varken SSF 3523 eller SSF 1120-1. Mer information finns på www.sbsc.se och www.stoldskyddsforeningen.se.

Om ni funderar på att byta lås i er fastighet. Ta gärna kontakt med en låssmed så att ni ställer rätt krav innan ni gör en upphandling, säger John Stenman på Prosero Digital Access