När man i allmänna termer pratar om digitala lås är det oftast en låsanordning som man på ett eller annat sätt kan styra och övervaka digitalt, exempelvis i en programvara, app, kort eller via en tagg. Vi tog ett samtal med Jens Öhman, Area Sales Manager på Salto Systems för att reda ut skillnader och fördelar med online- respektive offline lås.

SALTO Systems
SALTO Systems

Online är ett system av lås som är ihopkopplade med kabel och kommunicerar via en central. Alla händelser loggas i realtid och ger direkt återkoppling om en dörr är låst/olåst, stängd eller öppen och vilka personer som använder dörrarna, berättar Jens Öhman.

Ett annat ord för online-lås är passage- eller passersystem vilka är skalbara och kan bli ganska komplexa beroende på fastighetens behov av kontroll och säkerhet. Online används som skalskydd i större fastigheter där kontroll av in- och utpasserande är nödvändig och kommunikationen är som regel krypterad. Passersystemen kan även kopplas samman med andra säkerhetsprodukter som dörrautomatik för en barriärfri passage. Passersystemet övervakas och administreras genom en programvara via en dator.

Ett offline-system är alltså en uppsättning olika låsenheter som inte kommunicerar i realtid med varandra.  Inget kablage behöver dras vilket gör att installationen går snabbt och det blir kostnadseffektivt.  Tillträdet till dörren styrs av behörigheten på tag/kort/mobiltelefon. Tag/kort får förändrad behörighet, antingen via en onlineläsare eller kortkodare som oftast finns vid en administrationsplats. Telefon får det via GPRS, dvs via telefonnätet Taggen i sig är bärare av information om vilka som har tillträde till dörren. Det betyder alltså att samtidigt som verifiering vid dörrlåset sker överförs även information, t.ex spärrade användare från taggen till låsenheten och även skriver på taggen, logghändelse och batteristaus.

Vilken lösning ska man då välja till en flerbostad?

En blandning mellan online och offline-lösningar ger oftast störst flexibilitet . Jag rekommenderar en online lösning till flerbostadens entréer/garage för att både ha koll på dag- och nattlåsningen men även kunna styra dörrautomatiken på ett kontrollerat sätt. På cykelrum, tvättstuga och andra bokningsbara utrymmen fungerar det bra med en offlinelösning, avslutar Jens Öhman. 

Läs mer om Salto Systems här https://saltosystems.com/sv-se/segment/residential/