Livion. En nyckelautomat som alltid är öppen.

Hämtning och returnering av nycklar är lätt
Med hjälp av Livions distansstyrda nyckelautomat kan du hämta och returnera nycklar när som helst på denna tidsperiod, som passar dig. Den är också lätt att använda och administrera.

Nyckel på några minuter
Med säker identifiering och kod till mobilen kan entreprenörer, hantverkare eller boende få ut en nyckel på några minuter.

Nyckelautomaten fick sin början, då aktörer, som hyr ut stora mängder bostäder och stugor, upplevde att överlåtelse och mottagande av nycklar krävde mycket tid och resurser. Därför utvecklade Livion en intelligent och distansstyrd nyckelautomat-lösning.

– Alltid nycklar tillgängligt i fastigheten.
– Innehåller upp till 30 tomma nycklar
– Säker identifiering och fotografering
– Kod till skåpet via sms
– Programmeringsuppdrag skickas på distans
– Uppdatering i hotspot/läsare
– Ingen låsjour/låsbyte behövs vid förlorade nycklar
– Tillfälliga tillträden för entreprenörer eller hantverkare
– Använda nycklar återplaceras och återanvänds
– Allt hanteras på distans och på några minuter
– Nyckelskåp ingår ofta i en leverans av Digital Låssmed®