Med en digital nyckelhantering kan såväl kvittering som inventering av aktiva nycklar till bostaden, och fastigheten, skötas snabbt och effektivt helt digitalt. Något som ger både ökad kontroll och effektivisering för nyckeladministratörer samt trygghet för de boende.

Nu lanserar Digital Låssmed nyckelhantering i sin digitala molntjänst Låsportalen. 

– När vi nu adderar digital nyckelhantering i Låsportalen kan flera av de traditionella och kostsamma processerna kopplat till nyckelhantering effektiviseras stort, säger John Stenman, varumärkesansvarig på Digital Låssmed

En digital nyckelhantering innebär att administratören har full kontroll på hur många nycklar till såväl bostäder som andra lokaler i fastigheten som är aktiva. Direkt från datorn kan en inventering göras genom att be innehavaren av nyckeln bekräfta den via sitt personliga BankID. Detta innebär att en nyckelinventering, något som är en omfattande och tidskrävande process för många föreningar, kan göras effektivt och regelbundet.

– 18 av de 24 bostadsrättsföreningarna vi frågat uppskattar att de förlorar kontroll över 1–10 nycklar årligen. Samtidigt gör bara 12% av dessa föreningar en nyckelinventering varje år. Genom en digital nyckelhantering kan man inventera samtliga nycklar till fastigheten regelbundet och enkelt spärra alla nycklar som inte bör vara aktiva. Detta ger i sin tur en stor ökad trygghet för såväl föreningen som de boende, fortsätter John Stenman.    

Den digitala nyckelhanteringen innebär även att den boende kan se alla aktiva nycklar till sin bostad direkt i Låsportalen och den nyinflyttade kan känna sig trygg med att inga nycklar finns i fel händer. Skulle en nyckel komma bort finns dessutom inget behov av ett kostsamt låsbyte. 

– Det visar sig att mer än hälften av föreningarna vi pratat med fortfarande byter ut hela låscylindern och tillverkar en helt ny uppsättning av nycklar när en nyckel anmäls borttappad. Det handlar om stora kostnader som enkelt går att spara med en digital nyckelhantering, säger John Stenman.