Låssmeden uppgraderas – vilka mervärden och möjligheter ger det fastighetsägaren och boende? Hur effektiviseras och säkras nyckelhanteringen när Låssmeden digitaliseras och flyttar in i fastigheten? Vill du delta?