Hem > Vårt koncept – Din säkerhet

Vårt koncept – Din säkerhet

För din säkerhets skull

Marknaden för Digitala Låssystem exploderar, men nya produkter i säkerhetsbranschen medför också nya risker. Samuelsson & Partner AB är en ledande och drivande aktör inom området digitala låssystem och då branschen halkat efter, har vi skapat ett eget varumärke, Digital Låssmed®, med syfte att säkerställa att det nya digitala låssystemet levereras med högsta säkerhet och rätt funktionalitet. Samtidigt för vi fram en yrkeskår av ”Digitala Låssmeder” som arbetar med projektering, rådgivning, utbildning, support och service inom den nya tekniken.

 

Anlitar ni en Godkänd Digital Låssmed® garanteras ni att…

 

 • systemet projekteras av en erfaren och kompetent Digital Låssmed®
 • allt genomförs enligt väl genomgångna och fastställda rutiner
 • systemets funktioner används allra på bästa sätt utifrån era behov, önskemål och förutsättningar
 • installationen utförs av personal med rätt kompetens och behörigheter
 • ni får ett fast totalpris som inkluderar allt från projektering och driftsättning till installation, utbildning och support
 • ni får marknadens bästa garantier
 • ni får 3 månaders projekteringsgaranti, där vi står för allt om något ska förändras utifrån projekteringen
 • ni får 5 års fullgaranti vid tecknande av serviceavtal
 • ni får en anpassad dokumentation samt rätt utbildning just för ert system
 • ni får full support och service även efter installationen
 • ni kan vara helt säkra på att en Digital Låssmed® alltid verkar för en 100 % nöjd och trygg kund

 

Godkänd
DIGITAL_LS_pms368_R_whitebgr


Digital Låssmed® står för högsta kvalitet när det gäller både produkter och service

För de leverantörer som arbetar under varumärket Digital Låssmed® finns framtagna, tydliga rutiner, vilket säkerställer att systemen underhålls och används på ett säkert och kundanpassat sätt. Ni känna er trygga med att ni får ett nytt system byggt med säkerhet och funktionalitet anpassad just för er verksamhet. Ni får dessutom en partner som kommer följa er under hela produktens livslängd, från projektering till support och förvaltning. En Digital Låssmed® ger er även marknadens bästa garantier och de mest fördelaktiga serviceavtalen.

 

För mer information kontakta oss