Hem > Tjänster > Digitalt låssystem – Sju fördelar

Digitalt låssystem – Sju fördelar

”Ett digitalt låssystem börjar betala tillbaka sig, direkt när första nyckeln försvinner”

Sju fördelar med ett digitalt låssystem

Här lyfter vi fram de största fördelarna med ett digitalt låssystem. Alla typer av företag och verksamheter kan dra nytta av de möjligheter som finns med ett digitalt låssystem.

 

Fördel 1: En nyckel och ett system för alla lås

Den digitala tekniken har obegränsat med möjligheter och det gör att man kan hantera alla fastigheter, lås och nycklar i ett och samma system. Glöm fastighetsskötarens monstruösa nyckelknippa och inbrottssäkra nyckelrum.

Fördel 2: Hög säkerhet

Full kontroll på nycklar och behörigheter ger högre säkerhet. Förlorade nycklar spärras snabbt och behörigheter ändras enkelt för att rätt person skall kunna gå i rätt dörr vid rätt tillfälle. Nycklar kan avprogrammeras och behöver därför inte förvaras säkert.

Fördel 3: Full flexibilitet

Ändra enkelt vart en nyckel skall gå, vem som får passera ett lås eller spärra en borttappad nyckel. Antingen med support på distans eller med egen programmeringsenhet.

Fördel 4: Logghistorik

Äntligen kan man få ut historik på vem och när någon har passerat ett lås, även på ställen som inte är uppkopplade mot internet. De oförklarliga stölderna från ett låst utrymme blir lättare att klara ut samtidigt som det ger ett preventivt skydd.

Fördel 5: Långsiktig ekonomi

En borttappad nyckel betyder inte byte av alla lås och nycklar, efter en snabb omprogrammering är låssystemet som nytt. En nyckel till allt sparar många extranycklar. Låscylindrar och nycklar återanvänds.

Fördel 6: Full frihet

Med de nya digitala systemen slipper man dyra och krångliga avtal med låssmeder. Man själva bestämmer hur man vill hantera låssystemet, vad man vill sköta själv och vad man vill få hjälp med. Vi ser till att ta fram ett funktionellt och verksamhetsanpassat låssystem med rätt säkerhetsnivå.

Fördel 7: Smarta funktioner

Alla digitala låssystem har smarta funktioner, men hur och vad de kan göra är olika beroende på system. Som exempel kan nämnas:

  • Tidsfunktioner så att nycklar bara fungerar de tider de skall
  • Möjlighet att dela ut behörigheter på distans
  • Allt online
  • Loggfunktioner/spårbarhet i nyckel eller lås
  • Helt batterifria och utan någon kabeldragning
  • Med mera…

 

Vill du läsa mer detaljerat om fördelar/funktioner för respektive låssystem?
Läs under produkter

Med vårt koncept Digital Låssmed®, garanterar vi fullt utnyttjande av låssystemets fördelar. Vill du vet mer hur?
Läs mer om oss här