Hem > Tjänster > Nyckelhantering

Nyckelhantering

Lämna nycklarna till oss

Även om ett digitalt låssystem är enkelt att hantera kan det vara kostnadseffektivt och tryggt att låta oss sköta den löpande hanteringen av nycklar och tillträden. Det gäller särskilt större bostadsrättsföreningar/hyresfastigheter och verksamheter som har många låspunkter, geografisk spridning och/eller stor omsättning på användare.

Då man byter till ett digitalt låssystem krävs nya rutiner och ny dokumentation. Vi tar fram dessa tillsammans med er så att de stödjer verksamheten på bästa sätt.

 

Vi kan hantera det mesta på distans, som uppdateringar av behörigheter, utlåning av nycklar, tillfälliga och tidsstyrda nycklar.

 

Du får en extern administratör som tar ansvar även för säkerheten kring hanteringen i sig, med processer för vem/vilka som har behörighet att programmera och ändra tillträden, dela ut nycklar etc.

 

Vi kan också dela upp nyckelhanteringen. Ni kanske själv vill administrera vissa nycklar och överlåta andra till oss. Allt är flexibelt och tas fram i överenskommelse med er utifrån era behov och önskemål.

Vill man däremot sköta all nyckelhantering själv, ser vi till att utbilda och lämna över på ett tryggt sätt – se tjänsten Utbildning.