Hem > Så arbetar vi

Så arbetar vi

 

SÅ HÄR ARBETAR EN DIGITAL LÅSSMED®

Här beskriver vi varje steg i den process som vi tagit fram under varumärket Digital Låssmed®. En Godkänd Digital Låssmed® arbetar enligt fastställda rutiner:

 

STEG-FÖR-STEG:

 

control-427510__340Rådgivning
I vår första kontakt börjar vi alltid med en grundläggande Rådgivning. Vi går då igenom behov och förutsättningar för att hitta de produkter som passar allra bäst för er.


Projekteringsmöte(n)
Vi har ett första Projekteringsmöte om vilka behov som finns och hur systemet bör utformas. Vi går igenom behörigheter, vilka utrymmen som finns, hur och vem som ska förvalta, hur nyckelhanteringen ska skötas och eventuella zoner och rättigheter som ska beaktas. Detta är en viktig del av hela processen och kräver både erfarenhet och noggrannhet. Ofta genomförs fler projekteringsmöten.

Dörrinventering 
Vi går tillsammans igenom planritningar och gör en fysisk Dörrinventering där vi stämmer av planritningarna med verkligheten, kontrollerar funktionen i dörrarna, ser vilka utrymmen som finns och tittar på befintlig beslagning.

iLOQ_Manager_Driftsättning
Nästa steg är att vi gör en Driftsättning av systemet – vilket innefattar import av fastighetens alla låspunkter, planritningar, behörigheter och personer.

Programmering
Därefter sker själva Programmeringen av alla nycklar och lås i systemet. Då läggs allt tillrätta i systemet och behörigheter programmeras på nycklar.

Nyckelutdelning 
Vi kommer överens med er när och hur en Nyckelutdelning ska göras. När detta är bestämt tar vi fram alla dokument och underlag som behövs. Vi strukturerar, planerar och förbereder allt tillsammans med er för att detta ska bli så enkelt som möjligt att genomföra. Vi kan även finnas på plats vid själva nyckelutdelningen för att backa upp och ta eventuella frågor.

Installation
När alla underlag och dokument är klara och nyckelutdelningen genomförd påbörjar vi själva Installationen av låsen. Denna installation sköts alltid av erfarna och auktoriserade låssmeder.

Utbildning
Vi ser alltid till att den/de personer som ska förvalta systemet får den Utbildning de behöver. Självklart ingår alltid både dokumentation och lathundar som beskriver alla moment.

Support, Service & Garantier
Vi har fri Support och Service i 3 månader efter installation och gör eventuella ändringar utan kostnad. Våra Garantier är unika:
– Vi ger alltid Projekteringsgaranti i 3 månader
– Vi har marknadens förmånligaste service-avtal där fri support och allt på distans ingår
– 5 års produktgaranti vid tecknande av serviceavtal.imagesKG93M5ZU

Dokumentation
Vid ett byte till ett digitalt låssystem behövs nya rutiner, ny dokumentation och olika typer av ansvarstagande. Vi har färdiga grunddokument som anpassas till varje specifik verksamhets behov, vilket vi alltid gör tillsammans med er. Lathundar, nyckelhanteringsbeskrivningar, nyckelbeställningsformulär, fullmakter, kvittenser etc.


DIGITAL LÅSSMED® MED GARANTI

I konceptet ”Digital Låssmed®” ligger fokus på att ge marknadens bästa service och nöjda kunder, därför har vi följande garantier:

  • Projekteringsgaranti, vilket innebär att vi under 3 månader efter installation ger fri support och gör eventuella ändringar kostnadsfritt.
  • Marknadens förmånligaste serviceavtal, där allt som kan göras från våra lokaler ingår och alltid fri support.
  • Produktgaranti i 5 år, vid tecknande av serviceavtal.

Kontakta oss gärna