Hem > Produkter > iLOQ – INGA BATTERIER – INGA BEKYMMER

iLOQ – INGA BATTERIER – INGA BEKYMMER

iLOQ är det enda elektroniska låssystem i världen som alstrar sin egen energi


ILOQ Elektroniska låscylindrar – det självklara valet


Ser ut som vanliga lås och nycklar – men med digitala fördelar
Man märker egentligen ingen skillnad mellan ett traditionellt mekaniskt låssystem och iLOQs elektroniska. Det ser ut och används som ett traditionellt lås och dörren öppnas på vanligt sätt med en nyckel som förs i cylindern. Alla nycklar ser likadana ut, men i nyckeln finns elektronik som programmerats med rätt behörighet för rätt lås. Stämmer inte behörigheten, går inte dörren att öppna. Elektroniken gör det möjligt att kunna spärra nycklar som försvunnit, vilket är en stor fördel säkerhetsmässigt.

Programmeringsenhet för nycklar och lås.

 

Utan batterier och utan el
iLOQ är det enda digitala låssystem som inte drivs med batterier eller elektricitet, istället drivs iLOQs låssystem av rörelseenergin som uppstår när nyckeln förs in i låset. Inga batteribyten eller krånglig el-dragning behövs, vilket är både miljövänligt och kostnadsbesparande.


Finns bara fördelar med iLOQs låssystem

  • Enkelt att spärra borttappade nycklar
  • Lätt att anpassa och förändra
  • Ekonomiskt fördelaktigt
  • Möjlighet att tidsstyra tillträden
  • Enkelt att ge tillfälliga tillträden, t. ex för hantverkare
  • Möjligt att se vem som passerat var och när (logghistorik)
  • Kan integreras med mekaniska låssystem och passersystem
  • En enda nyckel till allt


Enkel installation och ekonomiskt fördelaktigt

Ur ekonomiskt perspektiv är det idealiskt med ett elektroniskt låssystem från iLOQ. Man kan utnyttja alla de fördelar som elektroniken ger, men kostnaden blir inte så mycket högre än ett mekaniskt låssystem, då installationen är enkel och cylindrarna passar i vanliga låshus. Ingen åverkan görs på dörren och ingen el behöver dras.


Så mycket mer flexibilitet

 

En cylinder för alla behov – aldrig mer ett låsbyte
Med iLOQs elektroniska låssystem kan förändringar göras genom omprogrammeringen och samma låscylinder kan återanvändas om behoven förändras, till skillnad mot mekaniska låssystem som är väldigt kostsamma och krångliga att göra förändringar i. Cylindrarna kan t. ex. användas för entreprenörer under ett byggprojekt och därefter ändras för användning av lokalerna. När de boende sedan flyttar in, omprogrammeras cylindrarna för hyresgästernas behov.

Det finns inte en enda bra anledning till att välja ett mekaniskt låssystem, när iLOQs digitala alternativ finns.

Läs gärna mer i broschyrerna om iLOQ:

iLOQ-broschyrmediumiloq

 

Vill du veta mer om iLOQ så finns här filmer:

Se hur iLOQs låssystem fungerar

iLOQ NFC – världens första digitala cylinder som använder telefonen som strömkälla

Vill du veta ännu mer om iLOQ så kan du kontakta oss.