SALTO Systems

SALTO Systems

Med elektroniska lösningar från SALTO Systems kan du skapa säkerhet för alla dörrar i en byggnad. Du slipper dessutom helt mekaniska nycklar eftersom produktportföljen innefattar elektroniska lås & läsare för både ytterdörrar, innerdörrar, skåp, grindar, serverrack, garage och mycket annat. Du öppnar dörren säkert och enkelt via en smartphone, tagg, armband eller kort. Valet är ditt.

SALTO Space

SALTO Space är en webbaserad, helintegrerad plattform för administration av passerkontroll som kan ge sömlös åtkomst till alla utrymmen i alla byggnader på ett flexibelt, säkert och tryggt sätt.

SALTO Space är utformad för att fungera utan krav på kabeldragning till alla dörrar i en byggnad – och därför inte påverka originaldörrar eller begränsa installation på grund av geografiskt läge. I samma system kan du hantera dörrarna offline via SALTO Virtual Network, trådlöst online eller kabelbundet online. Även här kan du fritt välja funktion för respektive dörr. Via Data-on-card funktionen fungerar alla dörrar oavsett om kommunikationen skulle upphöra. I vårt sortiment av lås & cylindrar som drivs av återvinningsbara, alkaliska batterier fungerar dörrarna som vanligt med schema, loggar etc även om ett strömavbrott skulle inträffa.

Läs mer på SALTO Systems hemsida.

 

SALTO Space