Ladda ner Låsportalen App på din smartphone.

Vi använder tekniken PWA (Progressive Web Application) som gör att du har Låsportalen tillgänglig, och alltid uppdaterad precis när du behöver den.

Låsportalen fås som app genom att man sparar ner hemsidan på sin smartphone.

Välj det system som passar dig bäst:

Android

Apple IOS