Köpvillkor – portal.digitallassmed.no                                                        2022-05-01


Allmänt
Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp i inloggat läge på www.portal.digitallassmed.no. Kontaktuppgifter och organisationsnummer till säljande part finns under fliken kontakt. Dessa villkor kan komma att ändras om skäl för detta föreligger. Den version av villkoren som gäller vid tidpunkten för din order utgör tillsammans med din beställning avtalsunderlag för ditt köp. 


Priser & avgifter
Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter utanför vår kontroll, såsom ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I priserna ingår moms om 25 %. Skulle momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp.


Fraktavgifter
Fraktavgift tillkommer om du väljer att få produkten skickad till dig. Nycklar och taggar ska behandlas som en värdehandling och skickas därför med rekommenderat brev alternativt spårbart postpaket. Fraktpris kan därför variera beroende på ort och produkt och anges vid ordertillfället. 


Betalsätt
Betalning görs med Vips. I samband med din betalning använder vi ditt personnummer för att kontrollera din identitet. 


Leveranssätt
Vid ordertillfället visas de leveransalternativ som erbjuds för din beställning, dessa varierar beroende på typ av vara samt var du bor. Säkerställ innan order att dina kontaktuppgifter stämmer. Gör dina val av leveransmetod innan du godkänner ordern. Vid leveransförsening av väsentlig betydelse kan köpet hävas. Vi har följande leveranssätt:
Hemleverans. Leverans sker direkt hem till din dörr på vardagar.

Hämta i butik. Nyckel hämtas i butik på besöksadress som finns angiven under kontakt. 

Leverans till nyckelskåp. Betraktas som att varan hämtas och förutsätter att nyckelskåp ingår i kundens serviceavtal. Information om nyckelskåpets placering kommuniceras via mail samt under chatten på din specifika order.

Jourbeställning 
Vid akut beställning med direktleverans utanför normal arbetstid visas ett telefonnummer som ska ringas för att order ska kunna genomföras. Jourbeställning förutsätter dock att kund avtalat om denna extratjänst. 

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt enligt gällande lagstiftning. Ångerrätten gäller i 14 dagar från den dag du tog emot din vara, eller får den sista varan i en beställning där varorna levereras vid separata tillfällen. Ångerrätten gäller dock inte för specialanpassade produkter, såsom nyckel eller tag som skurits eller programmerats med specifik behörighet. Önskar du nyttja din ångerrätt ska du entydigt meddela oss detta inom 14 dagar. Om tidsfristen löper ut på en lördag, söndag eller helgdag, förlängs den till därpå följande vardag. Du har därefter 14 dagar på dig att skicka tillbaka din beställning. Observera att det inte räknas som att du utnyttjar ångerrätten om du endast avstår från att hämta ut din leverans, utan att ge oss ett tydligt meddelande om detta. Vid giltig retur görs återbetalning så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Vi har dock rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit din retur. Tilläggsavgifter för exempelvis jourbeställning återbetalas ej. Vid retur tillkommer alltid en returavgift på 250 kr för returfrakt. Om din hantering av varan inneburit en värdeminskning av densamma eller vid saknad eller förstörd originalkartong kan ett avdrag för värdeminskning göras, avdraget bedöms från fall till fall. 


Returrätt
Du har 30 dagars returrätt, när du handlar hos oss. Returrätten gäller dock inte för specialanpassade produkter, såsom nyckel eller tag som skurits eller programmerats med specifik behörighet. Returrätten gäller i 30 dagar från den dag du tog emot din vara, eller får den sista varan i en beställning där varorna levereras vid separata tillfällen. Vi ber dig att returnera din oanvända vara inom 30 dagar med alla etiketter intakta i originalförpackning, om förpackningen är obrukbar går det bra att emballera med annat likvärdigt emballage. Var noga med att emballera väl så att varan är skyddad under transport. Spara ditt returinlämningskvitto tills du fått besked av oss att din retur är färdigbehandlad, då det är ditt bevis på skickad retur. Kontakta kundservice om du önksar göra en retur. Vid retur tillkommer alltid en returavgift på 250 kr för returfrakt. Returavgift/ ev. returfrakt debiteras oavsett antal returnerade varor. Returnerar du hela din beställning betalar vi tillbaka hela varuvärdet samt eventuell fraktkostnad, men inte tilläggsavgifter för exempelvis jourbeställning. Väljer du att returnera endast en del av din order betalar vi inte tillbaka eventuell fraktkostnad eller tilläggsavgifter eftersom avgifterna är oberoende av hur många varor du beställt. Återbetalning görs så snart vi har mottagit returen och behandlat den, normalt tar detta ca 2-3 veckor från det datum du skickade returen. Om din hantering av varan inneburit en värdeminskning av densamma eller vid saknad eller förstörd originalkartong kan ett avdrag för värdeminskning göras, avdraget bedöms från fall till fall. 

Reklamation
Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Observera att du måste kontakta oss gällande reklamationen “inom skälig tid” efter det att du upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. När vi mottagit den reklamerade varan tar vår returavdelning ställning till reklamationen. Om det rör sig om ett ursprungligt fel eller en transportskada kommer återbetalning att ske snarast möjligt men inte senare än 30 dagar från det att vi mottog varan från dig. Om köpet hävs kan du i vissa fall få betala en rimlig ersättning för den användning du har haft av varan. Detta dras i så fall av från återbetalningssumman. 

Transportskada
Om det är en synlig transportskada vid leveransen meddelas chauffören när du tar emot varan. Chauffören gör en notering på fraktsedeln vid mottagandet. Anmäl skadan direkt till oss, senast inom tre dagar. Det är viktigt att du packar upp varan och kontrollera varan för att upptäcka dolda och synliga skador. Vid skadeanmälan ber vi dig att maila in information och bilder på emballage och den skadade varan, gärna tagna ur olika vinklar.
Tvister
Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Forbrukerrådet. Vi följer alltid deras rekommendationer vid tvister. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: ec.europa.eu/odr. För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.forbrukerradet.no.

Support och tillgänglighet
Vår målsättning är att besvara frågor via e-post inom 24 timmar från det att vi mottagit din fråga. Tidsangivelsen gäller endast under vardagar och för förfrågningar som avser redan utförda köp och beställningar. Vid svårare supportärenden som reklamationer, transportfrågor etc. kan handläggningstiden vara längre.

Elektronikgaranti
Alla elektroniska apparater som vi säljer har minst ett års garanti. Du finner information om varans specifika garantitid under varans produkttext på vår hemsida. Din faktura eller följesedel gäller som garantibevis och en eventuell reparation tar vanligtvis mellan 2-5 veckor. Tänk på att garantin inte gäller om produkten har hanterats på fel sätt. Upplevs produkten vara felaktig är det därför viktigt att bruksanvisningen noga har lästs igenom innan produkten sänds tillbaka till oss, för att säkerställa att den har installerats/hanterats korrekt. Du undviker på så sätt eventuella kostnader som annars kan komma att debiteras dig om den auktoriserade verkstaden inte bedömer att ärendet är ett garantiärende. 

Bedrägeri
Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår sajt. 

Force majeure
Säljaren är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.