Hem > Digitala låssystem

Digitala låssystem

Digitala Låssystem – Ett säkert val

Vi har valt att endast arbeta med digitala låssystem, då vi ser de som det självklara alternativet då man vill byta låssystem och få kontroll på nycklar och tillträden utan att spendera en förmögenhet. De digitala låssystemen skiljer sig inte mycket när det gäller utseende eller användningssätt jämfört med ett traditionellt låssystem, men man får så många mer fördelar genom den digitala tekniken.


Det finns inte en enda bra anledning till att välja ett mekaniskt låssystem, när man får ut så otroligt mycket mer av ett digitalt, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt.


De sju främsta fördelarna med ett digitalt låssystem:


Fördel 1: En nyckel och ett system för alla lås

Den digitala tekniken har obegränsat med möjligheter och det gör att man kan hantera alla fastigheter, lås och nycklar i ett och samma system.

Fördel 2: Hög säkerhet

Förlorade nycklar spärras snabbt och behörigheter ändras enkelt. Nycklar kan avprogrammeras och behöver därför inte förvaras säkert.

Fördel 3: Full flexibilitet

Ändra enkelt vart en nyckel skall gå, vem som får passera ett lås eller spärra en borttappad nyckel.

Fördel 4: Logghistorik

Få ut historik på vem och när någon har passerat ett lås, även på ställen som inte är uppkopplade mot internet.

Fördel 5: Långsiktig ekonomi

En borttappad nyckel spärras och betyder inte byte av alla lås och nycklar. En nyckel till allt sparar många extranycklar. Låscylindrar och nycklar återanvänds.

Fördel 6: Full frihet

Inga dyra och krångliga avtal med låssmeder. Man bestämmer själv hur man vill hantera låssystemet.

Fördel 7: Smarta funktioner

Alla digitala låssystem har smarta funktioner, men hur och vad de kan göra är olika beroende på system.

Borttappade nycklar spärras

Med mekaniska låssystem är borttappade nycklar ett stort säkerhetsproblem. För att få tillbaka säkerheten krävs oftast låsbyten. Men det största problemet med mekaniska låssystem är när lägenhetsnycklar som fungerar till många andra dörrar som tvättstuga, förråd, cykelrum etc, tappas bort. Det är extremt kostsamt att byta alla dessa lås när en lägenhetsnyckel försvinner, vilket gör att man oftast bara byter lägenhetslåset och risken för inbrott i gemensamma utrymmen är överhängande. Med ett digitalt låssystem är det enkelt att spärra borttappade nycklar och dessa risker uppstår överhuvudtaget inte.

Styra tillträden och läsa loggar

Med digitala låssystem kan man styra tillträden till dörrar med bestämda dagar eller tider, vilket ger möjlighet att ge tillfälliga nycklar till hantverkare etc. Man kan också läsa av loggar för att se vem som gått när i en dörr, vilket är en fördel presumtivt eller när man vill följa upp incidenter.

Driftsäkert

Det finns digitala låssystem som drivs med eller utan batterier. De som har batterier varnar i god tid innan ett batteribyte krävs och bytet är enkelt och kan göras på egen hand. Låssystemet utan batterier, drivs av rörelseenergi och inga batteribyten behövs överhuvudtaget.

Ekonomiskt fördelaktigt

Prismässigt är kostnaden för ett digitalt låssystem lite högre än ett mekaniskt låssystem. Men det man betalar mer för ett digitalt låssystem sparar man snabbt in eftersom nycklar som tappas bort kan spärras och låsbyten inte behöver göras. Dessutom kan både cylindrar och nycklar i ett digitalt låssystem återanvändas om och om igen, vilket ger stora ekonomiska fördelar.

Enkel installation och integration

De digitala låssystemen är enkla att installera och passar i vanliga låshus, vilket håller installationskostnaden nere. De går även att integrera med fastighetens befintliga passersystem.

Läs mer om olika digitala låssystem och produkter


Vad man ska tänka på vid ett byte av låssystem:


Varför välja ett digitalt låssystem?

Fördelarna är många. Digitala låssystem använder digital teknik för att styra behörigheter, vilket gör flexibiliteten och säkerheten stor. Nycklar programmeras helt enkelt för de lås de ska fungera i, förlorade nycklar kan enkelt spärras och tillträden kan tidsstyras och loggas, cylindrar och nycklar kan återvändas mm.

Varför inte välja ett mekaniskt låssystem?

Den stora flexibiliteten finns inte i mekaniska låssystem och oftast har man ingen kontroll över passager, nycklar på vift, hur många kopierade nycklar som finns tillverkade eller så vet man kanske inte ens var de olika nycklarna fungerar. En borttappad nyckel innebär ett dyrt låsbyte och man accepterar ofta att det finns nycklar på vift. Genom att välja ett mekaniskt låssystem igen, är risken att man hamnar i samma osäkra situation väldigt snabbt. Nu finns det ju så många bra elektroniska alternativ, där prisskillnaderna är marginella och säkerheten är betydligt mycket bättre.

Vad är viktigt att tänka på när man byter sitt låssystem?

Det absolut viktigaste när man står inför ett byte av låssystem, är att tänka igenom vilka problem som finns med de nuvarande låsen och nycklarna. Vad är det för situation man vill få bukt med och undvika att hamna i igen? Att få så mycket nytta som möjligt av sin låsinvestering och få full kontroll på nycklar och lås och känna säkerhet även i framtiden, borde vara en rimlig önskan av ett nytt låssystem.


Läs mer om olika digitala låssystem och produkter