( Artikel i Säkerhetsinstallatören nr 1, 2021)
Klassiska låssmeder certifieras – ett viktigt steg framåt i den digitala utvecklingen.

CERTIFIERING – DIGITAL LÅSSMED®  
Ett enhetligt sätt att arbeta ökar kvaliteten i digitala låsleveranser och ger kunderna maximal nytta av den digitala låstekniken. Certifieringen säkerställer att en Digital Låssmed® alltid arbetar enligt en fastställd och dokumenterad process. Det kundanpassade verktyget Låsportalen ligger till grund för en smidig, säker och komplett hantering av hela låssystemet med bl. a. dokument- nyckel- och ärendehantering.